123

ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΨΟΣ ΠΑΧΟΣ ΑΞΙΑ
Α/Α Εσωτερικές Διαστάσεις φρεατίων με νέου τύπου καλύμματα 100% στεγανά Ενσωματωμένων Καλυμμάτων Max (cm) Τοιχίου (cm) €/τεμ
1 Φρεάτιου Υδρομετρητού 27Χ27 30X30 A15 23 5,5 17,44
2 Φρεάτιου Υδρομετρητού 27Χ27 30X30 B125 27 5,5 37,89
3 Φρεάτιου Υδρομετρητού 35Χ35 35X35 A15 23 6 45,78
4 Φρεάτιου Υδρομετρητού 35Χ35 35X35 B125 24 6 80,40
5 Φρεάτιο Υδρομέτρου ΝΤ-ΕΥΔΑΠ-πυθμένας 35X35 B125 25 6 109,50
6 Φρεάτιο Κατασκευών 26,5Χ26,5 30X30 A15 45 5,5 37,00
7 Φρεάτιο Κατασκευών 21Χ31 30X40 A15 60 7 102,00
8 Φρεάτιο Κατασκευών 37Χ37 40X40 A15 30 7 46,00
9 Φρεάτιο Κατασκευών 43Χ43 50X50 A15 70 10 180,00
10 Φρεάτιο Κατασκευών 40Χ50 50X60 A15 75 10 201,00
11 Φρεάτιο Κατασκευών 50Χ50 60X60 A15 70 10 230,40
12 Φρεάτιο Κατασκευών 60Χ60 70X70 B125 90 10 330,00
13 Φρεάτιο Κατασκευών 70Χ70 80X80 A15 100 17 344,00
14 Φρεάτιο Κατασκευών 80Χ80 90X90 B125 40-100 15 495,00
15 Φρεάτιο Κατασκευών 100Χ100 110X110 B125 Max 100 15 749,40
16 Φρεάτιο Κατασκευών 60Χ80 75X99 D400 80 20 314,10
17 Φρεάτιο HELLAS 70Χ105 85X125 D400 90 20 356,00
18 Φρεάτιο Κατασκευών 80Χ130 99X149 D400 80 20 556,00
19 Φρεάτιο Υδροσυλλογής Απλό 45Χ80 60X96 Σχάρα C250 90 20 540,00
20 Φρεάτιο Υδροσυλλογής Μετώπης 45Χ80 60X96 Σχάρα C250 100 20 588,00
21 Φρεάτιο Υδροσυλλογής Μετώπης 2Χ60Χ80 60X96 Σχάρα C250 70 15 1.170,00
22 Βάση Οδοφωτισμού Ιστών 12-14 m 50X50 A15 90 kg 3314 660,00
23 Βάση Οδοφωτισμού Ιστών 3-4m 30X30 A15 45 - 210,00
24 Βάση Οδοφωτισμού Ιστών 9-12m 50X50 A15 92 kg 2780 540,00
25 Βάση Οδοφωτισμού Ιστών 6-9 m - 75 kg 966 210,00
26 Σωλήνας Κώνος για βαθμίδες Φ600-Φ1200 Φ800 100 kg 1280 180,00
Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνονται τα χυτοσιδηρά καλύμματα των φρεατίων.

Untitled Document

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση : Αγ. Στέφανος Αττικής 14568 Οδός: Στρατοπέδου ΑΒΥΠ (κόμβος Αγ. Στεφάνου).
Τηλέφωνο: +30 210 8161744-745 , Fax : +30 210 8161230 , Email : info@technoroi.com
Untitled Document