123

Υδροληψίες Άρδευσης - Υδροστόμια Άρδευσης

ΤΥΠΟΙ
ΤΥΠΟΣ DN Εισόδου (mm) DN Εξόδου (mm)
A2
80 - 100 2 * DN 65
A4
80 - 100 4 * DN 65
B2
80 - 100 - 150 2 * DN 100
C
80 - 100 - 150 1 * DN 100

ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ HYDRANTS WITH ANTIFROST
TYPE WEIGHT kg
A2 71
A4 72
B2 84
C 77

ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ HYDRANTS WITHOUT ANTIFROST
TYPE WEIGHT kg
A2 46
A4 47
B2 61
C 52

ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ OUTLETS
TYPE WEIGHT kg
A DN 65 complete 11,5
A DN 65 without water meter 10,5
B 28 DN 100 complete 28

Τύπος A2  
Είσοδος  DN 80- DN 100 mm  
Εξοδος  2 έξοδοι DN 65 
Max παροχή   12 l/sec ανα στόµιο

Τύπος A4  
Είσοδος  DN 80- DN 100 mm  
Εξοδος  4 έξοδοι DN 65 
Max παροχή   12 l/sec ανα στόµιο

Τύπος C  
Είσοδος  DN 100 mm  
Εξοδος  1 εξοδος 100 mm 
Max παροχή   48 l/sec

Τύπος B2  
Είσοδος  DN 100 mm  
Εξοδος  2 έξοδοι100 mm ή
1 έξοδο 100 mm &
2 έξοδοι 65 mm 
Max παροχή   24 l/sec ανά έξοδο

Untitled Document

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση : Αγ. Στέφανος Αττικής 14568 Οδός: Στρατοπέδου ΑΒΥΠ (κόμβος Αγ. Στεφάνου).
Τηλέφωνο: +30 210 8161744-745 , Fax : +30 210 8161230 , Email : info@technoroi.com
Untitled Document