123

Αυτόματη Ηλεκτρονική Υδροληψία - κάρτα χρέωσης, κερματοδέκτη, γεωτρήσεων

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΧΡΕΩΣΗΣ
Η διαρκής αναζήτηση νέων λύσεων και η εξέλιξη στον τομέα της ύδρευσης και άρδευσης είχε σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος (Αυτόματη Ηλεκτρονική Υδροληψία) η oποία συνδιάζει την πολυετή εμπειρία και την υψηλή τεχνολογία.

Η εφεύρεση αναφέρεται σε συσκευή που προορίζεται για την μέτρηση και αυτόματη χρέωση ύδατος στον καταναλωτή ,για τις ανάγκες άρδευσης και ύδρευσης με την χρήση ειδικής επαναφορτιζόμενης κάρτας .

Η πρόσφατη κρίση νερού στην Ελλάδα έδειξε πόσο σημαντικό και χρήσιμο είναι να περιορίσουμε την σπατάλη νερού , ελέγχοντας τον τρόπο που διατίθεται και η τελευταία σταγόνα του.

Η αυτόματη ηλεκτρονική υδροληψία με κάρτα ροής ύδατος δίνει την δυνατότητα στον Οργανισμό διαχείρισης νερού να πωλεί με την κάρτα, συγκεκριμένη ποσότητα νερού σε κάθε καταναλωτή .
Με την αυτόματη ηλεκτρονική υδροληψία γίνεται σωστή διαχείριση νερού χωρίς σπατάλη , είναι ένα πολύ απλό , εύχρηστο και οικονομικό σύστημα αυτόματης χρέωσης της κατανάλωσης.

Δεν απαιτoύνται υδρονομείς ή εξειδικευμένο προσωπικό για την λειτουργία του συστήματος .

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ
Το σύστηµα αποτελείται από τον ηλεκτρονικό µετρητή, συνδεδεµένο στο αντλιοστάσιο, και από τον φορτιστή µονάδων µε το λογισµικό του, στην υπηρεσία διαχείρισης.

Ο ηλεκτρονικός µετρητής είναι ένα αυτόµατο σύστηµα ελέγχου παροχής νερού που λειτουργεί µε σύνδεση 230 Vac στον ηλεκτρικό πίνακα του αντλιοστασίου, και µε την χρήση ειδικής κάρτας µνήµης ενεργοποιείται και µετρά προγραµµατιζόµενα χρονικά διαστήµατα παροχής, ή κυβικά µέτρα που καταναλώθηκαν.

Η χρήση του ηλεκτρονικού µετρητή είναι απλούστατη για κάθε άνθρωπο. ∆ιαθέτει φωτιζόµενη οθόνη για την ένδειξη των µονάδων της κάρτας, την υποδοχή κάρτας και ένα πλήκτρο επιλογής µονάδων.

Η αντλία ενεργοποιείται πολύ απλά, µόνο µε δύο πατήµατα του πλήκτρου: ένα πάτηµα πριν την εισαγωγή της κάρτας, και ένα πάτηµα µετά (για την επιλογή 100 µονάδων, ή 1:00 ώρα).

Untitled Document

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση : Αγ. Στέφανος Αττικής 14568 Οδός: Στρατοπέδου ΑΒΥΠ (κόμβος Αγ. Στεφάνου).
Τηλέφωνο: +30 210 8161744-745 , Fax : +30 210 8161230 , Email : info@technoroi.com
Untitled Document