123

Φλάντζες Χαλύβδινες & Επισκευαστικά Δικτύων

1. ΤΟΡΝΟΥ ΠΕΡΑΣΤΕΣ ΡΝ10 DIN 2576
Φ50 Φ65 Φ80 Φ100 Φ125 Φ150 Φ200 Φ250 Φ300 Φ350 Φ400 Φ450 Φ500 Φ600 Φ700 Φ800
7,36 8,71 12,19 12,94 17,35 19,83 29,8 37,35 46,75 68,86 82,66 186,27 201,25 320,39 369,5 490

2. ΤΟΡΝΟΥ ΤΥΦΛΗ DIN 2527
Φ50 Φ65 Φ80 Φ100 Φ125 Φ150 Φ200 Φ250 Φ300 Φ350 Φ400 Φ450 Φ500
9,81 11,85 16,15 18,29 28,52 35,25 57,56 77,45 97,27 138,01 170,11 312,95 355,34

3. ΤΟΡΝΟΥ ΜΕ ΒΟΛΤΑ DIN2566
Φ50 Φ65 Φ80 Φ100 Φ125 Φ150 Φ200
15,03 19,65 25,46 27,63 39,08 50,29 59,56

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ
2" 12,88
2 1/2" 15,70
3" 19,63
4" 25,75
5" 29,76
6" 34,70
8" 51,23
10" 61,56
12" 75,44

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ ΜΕ ΛΑΙΜΟ PN 16 DIN2633
2" 12,80
2 1/2" 16,08
3" 19,44
4" 24,93
5" 33,21
6" 40,91
8" 56,79
10" 81,21
12" 119,05
16" 213,33

Untitled Document

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση : Αγ. Στέφανος Αττικής 14568 Οδός: Στρατοπέδου ΑΒΥΠ (κόμβος Αγ. Στεφάνου).
Τηλέφωνο: +30 210 8161744-745 , Fax : +30 210 8161230 , Email : info@technoroi.com
Untitled Document