123

Εξαρτήματα PVC Υπονόμων

ΔΙΠΛΗ ΜΟΥΦΑ
ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ ΤΙΜΗ (€/ΤΕΜ)
Φ110 2.67
Φ125 3.47
Φ160 5.63
Φ200 12.64
Φ250 34.72
Φ315 48.03
Φ355 70.60
Φ400 104.87
Φ500 286.17

ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ
ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ ΤΙΜΗ (€/ΤΕΜ)
125/110 2.75
160/110 3.96
160/125 4.13
200/125 9.03
200/160 9.32
250/160 24.12
250/200 24.39
315/160 36.40
315/200 48.82
315/250 61.97
400/200 113.74
400/250 134.12
400/315 108.46
500/315 232.90
500/400 283.73

ΜΑΝΣΟΝ
ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ ΤΙΜΗ (€/ΤΕΜ)
Φ110 2.54
Φ125 3.39
Φ160 5.51
Φ200 10.98
Φ250 28.46
Φ315 44.78
Φ355 0.00
Φ400 95.19
Φ500 265.07

ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ
ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ ΤΙΜΗ (€/ΤΕΜ)
Φ110 1.08
Φ125 1.54
Φ160 2.12
Φ200 5.93
Φ250 22.10
Φ315 28.46
Φ355 42.85
Φ400 58.64
Φ500 178.85

ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ
ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ ΤΙΜΗ (€/ΤΕΜ)
Φ110 1.63
Φ125 1.81
Φ160 3.13
Φ200 5.41
Φ250 31.35
Φ315 61.40
Φ355 53.15
Φ400 77.57
Φ500 97.98

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ
ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ 15° 30' (€/ΤΕΜ) 30° 30' (€/ΤΕΜ) 45° 30' (€/ΤΕΜ) 67° 30' (€/ΤΕΜ) 87° 30' (€/ΤΕΜ)
Φ110 2.19 2.40 2.47 2.89 2.90
Φ125 3.94 4.12 3.16 4.25 4.28
Φ160 5.26 5.64 5.69 8.97 8.97
Φ200 9.55 10.25 9.74 16.22 16.46
Φ250 35.90 38.47 38.20 139.60 39.33
Φ315 59.55 60.22 60.72 191.43 69.03
Φ355 158.63 189.80 216.23 270.90 323.78
Φ400 133.56 135.91 142.33 332.58 236.23
Φ500 260.94 509.73 276.22 683.23 496.24
Φ630 605.52 758.15 884.50 968.74 1,305.68

ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ REDI ΙΤΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ €/ΤΕΜ
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Φ110 27.32
Φ125 36.28
Φ160 41.19
ΜΗΧ/ΣΙΦΩΝΟ ΤΥΠΟΥ V Φ110 23.62
Φ125 25.00
Φ160 33.00
Φ200 66.51
ΤΑΜΠΟΥΡΕΤΟ ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 250/125 67.47
250/160 64.40
315/125 79.73
315/160 88.96
ΤΑΜΠΟΥΡΕΤΟ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΟΗΣ 250/125 42.44
250/160 43.89
315/125 61.56
315/160 63.73
400/160 130.69
400/200 148.87
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ REDI Φ100 117.80
Φ110 117.80
Φ125 114.00
Φ160 126.78
Φ200 171.67

ΤΑΦ ΥΠΟΝΟΜΩΝ / ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΤΑΦ ΥΠΟΝΟΜΩΝ
Ονομ. Διάμ Φ110/110 Φ125/110 Φ160/110 Φ200/110 Φ250/110 Φ315/110 Φ400/110 Φ500/160
€/τεμ 4.77 6.82 8.97 18.19 34.32 86.10 153.01 210.71
Ονομ. Διάμ   Φ125/125 Φ160/125 Φ200/125 Φ250/125 Φ315/125 Φ400/125 Φ500/200
€/τεμ   7.43 10.89 21.35 43.10 91.80 154.43 318.72
Ονομ. Διάμ     Φ160/160 Φ200/160 Φ250/160 Φ315/160 Φ400/160 Φ500/250
€/τεμ     11.34 21.83 47.99 94.86 156.53 315.44
Ονομ. Διάμ       Φ200/200 Φ250/200 Φ315/200 Φ400/200 Φ500/315
€/τεμ       21.88 52.08 120.72 181.29 395.90
Ονομ. Διάμ         Φ250/250 Φ315/250 Φ400/250 Φ500/400
€/τεμ         54.57 141.27 232.59 622.05
Ονομ. Διάμ           Φ315/315 Φ400/315 Φ500/500
€/τεμ           154.43 289.80 802.37
Ονομ. Διάμ             Φ400/400  
€/τεμ             297.46  

ΗΜΙΤΑΦ ΥΠΟΝΟΜΩΝ 45° / ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΗΜΙΤΑΦ ΥΠΟΝΟΜΩΝ 45°
Ονομ. Διάμ Φ110/110 Φ125/110 Φ160/110 Φ200/110 Φ250/110 Φ315/110 Φ400/110 Φ500/160
€/τεμ 5.28 6.35 8.86 17.81 42.22 57.33 145.97 308.16
Ονομ. Διάμ   Φ125/125 Φ160/125 Φ200/125 Φ250/125 Φ315/125 Φ400/125 Φ500/200
€/τεμ   6.79 10.88 18.79 46.13 63.30 169.60 355.43
Ονομ. Διάμ     Φ160/160 Φ200/160 Φ250/160 Φ315/160 Φ400/160 Φ500/250
€/τεμ     11.88 19.53 48.26 66.42 183.28 357.94
Ονομ. Διάμ       Φ200/200 Φ250/200 Φ315/200 Φ400/200 Φ500/315
€/τεμ       22.15 54.52 107.77 192.86 477.76
Ονομ. Διάμ         Φ250/250 Φ315/250 Φ400/250 Φ500/400
€/τεμ         70.93 136.81 213.73 689.48
Ονομ. Διάμ           Φ315/315 Φ400/315 Φ500/500
€/τεμ           139.72 367.75 817.72
Ονομ. Διάμ             Φ400/400  
€/τεμ             407.98  

ΣΑΜΑΡΙ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 90°(1/2)
Ονομ. Διάμ Φ125/110 Φ160/110 Φ200/110 Φ250/110 Φ315/110 Φ400/110 Φ500/110 Φ630/110
€/τεμ 6.65 6.98 9.03 10.83 15.13 27.48 39.28 72.00
Ονομ. Διάμ   Φ160/125 Φ200/125 Φ250/125 Φ315/125 Φ400/125 Φ500/125 Φ630/125
€/τεμ   7.18 9.95 12.53 16.80 30.03 41.53 75.10
Ονομ. Διάμ     Φ200/160 Φ250/160 Φ315/160 Φ400/160 Φ500/160 Φ630/160
€/τεμ     12.31 14.75 19.73 33.85 45.40 84.40
Ονομ. Διάμ       Φ250/200 Φ315/200 Φ400/200 Φ500/200 Φ630/200
€/τεμ       19.38 24.53 38.90 52.90 95.43
Ονομ. Διάμ         Φ315/250 Φ400/250 Φ500/250 Φ630/250
€/τεμ         41.95 54.18 70.58 121.90
Ονομ. Διάμ           Φ400/315 Φ500/315 Φ630/315
€/τεμ           83.13 97.98 154.05
Ονομ. Διάμ           Φ400/355 Φ500/400 Φ630/400
€/τεμ           110.85 154.50 231.15

ΣΑΜΑΡΙ ΥΠΟΝΟΜΩΝ διά συγκολλήσεως (1/2)
Ονομ. Διάμ Φ125/110 Φ160/110 Φ200/110 Φ250/110 Φ315/110 Φ355/110 Φ400/110 Φ500/110 Φ630/110
€/τεμ 6.50 6.63 7.50 9.25 13.50 16.50 20.25 37.40 66.45
Ονομ. Διάμ   Φ160/125 Φ200/125 Φ250/125 Φ315/125 Φ355/125 Φ400/125 Φ500/125 Φ630/125
€/τεμ   6.75 7.75 9.38 13.75 16.75 20.50 39.55 69.33
Ονομ. Διάμ     Φ200/160 Φ250/160 Φ315/160 Φ355/160 Φ400/160 Φ500/160 Φ630/160
€/τεμ     9.00 11.25 15.50 18.75 22.50 43.25 77.93
Ονομ. Διάμ       Φ250/200 Φ315/200 Φ355/200 Φ400/200 Φ500/200 Φ630/200
€/τεμ       13.00 17.50 21.50 24.00 50.38 88.08

Untitled Document

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση : Αγ. Στέφανος Αττικής 14568 Οδός: Στρατοπέδου ΑΒΥΠ (κόμβος Αγ. Στεφάνου).
Τηλέφωνο: +30 210 8161744-745 , Fax : +30 210 8161230 , Email : info@technoroi.com
Untitled Document